Pas de relation entre le cancer et la psyché

Depuis des dizaines d’années, les chercheurs tentent de savoir si des facteurs psychologiques tels que de sérieux événements de vie, le fait de souffrir de dépression ou d’avoir certains traits de caractère, peut avoir une influence sur la survenue et le développement d’un cancer. (…) Il n’y a qu’une conclusion possible: aucun facteur psychologique ne convainc d’une telle relation.

Texte traduit de l’original: « Al tientallen jaren proberen onderzoekers na te gaan of psychologische factoren, zoals het meemaken van ernstige levensgebeurtenissen, het lijden aan een depressie of het hebben van een bepaalde persoonlijkheidstrek, van invloed zijn op het ontstaan en beloop van kanker. (…) is er maar één conclusie mogelijk: er is geen enkele psychologische factor overtuigend van invloed op het ontstaan en/of beloop van kanker. »

Article complet: Geen relatie tussen kanker en psyche, décembre 2010

Source: Helen Dowling Instituut